Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 1.10.2016

Puzzle Pizza® nabízí rozvážkovou službu do většiny obydlených částí na území hlavního města Prahy.

Vyhrazujeme si právo nerozvážet do některých oblastí, popřípadě nerozvážet zákazníkům se špatnou platební morálkou. Otevírací doba provozovny je 10:00 – 22:00. Otevírací doba může být měněna.

Povinností kurýra je vždy doručit zásilku k prvním dveřím. Doručování "do patra", či ke dveřím bytu není součástí služby, tedy odvíjí se dle libovůle kurýra, nebo aktuální vytíženosti provozovny. Doručování "do patra", či ke dveřím bytu je možné pouze po předchozí domluvě, a to jen v případě zdravotního omezení zákazníka. 

Platební podmínky

Za naše služby a produkty můžete platit kurýrovi v hotovosti. V případě platby předem platebními kartami, nebo bankovním převodem. Naši řidiči z bezpečnostních důvodů u sebe nemají více než 1000,- Kč v hotovosti, prosíme, připravte si drobné. Veškeré platby probíhají v české měně, pokud není předem domluveno jinak. Peníze si prosím přepočítejte při placení. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO“.

V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“.

Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO“.

Produkty

Obrazový materiál na webu www.puzzlepizza.cz je pouze ilustrativního charakteru, proto prosím počítejte s tím, že reálně se produkty mohou lišit, nemohou tedy proto být považovány jako oprávněný důvod reklamace.

Nápoje a některé produkty mohou být bohužel dočasně vyprodány. V těchto případech vám bude nabídnuta alternativa. Nápoje, sladké a obsah Packs se rozváží pouze s pizzou.

Záruka 100% spokojenosti

Puzzle Pizza® dodává pizzu vynikající kvality za použití těch nejčerstvějších a vždy vysoce kvalitních surovin. Pokud se i přesto stane, že nejste z jakéhokoliv důvodu spokojeni, poskytujeme výměnu produktu, nebo vrácení peněz. Místem reklamace je vždy pobočka Puzzle Pizza® ve které byl daný produkt zakoupen. Při dovozu je kontaktním místem email info@puzzlepizza.cz kam prosím zasílejte fotografii včetně účtenky.

Dodací lhůty

Naším cílem je zajišťovat nejlepší rozvoz pizzy, s garancí horké pizzy a brzkým dovozem Vaší objednávky a to od 35 do 90 minut od objednání. Naneštěstí, ne vždy jde vše tak, jak bychom si přáli. Proto některé faktory, jako například počasí nebo dopravní situace nám v této snaze mohou bránit. Za zpoždění zaviněné vyšší mocí (nehoda, výpadek elektrického proudu, apod.), nemůžeme nést odpovědnost, a proto toto není důvodem oprávněné reklamace. V případě komplikace budete telefonicky vyrozuměni.

Doprava

Puzzle Pizza® dodává do obydlených částí hlavního města Prahy v dojezdové vzdálenosti 0 – 5km. Rozvoz do 3km dojezdové vzdálenosti je zdarma, za každý další započatý 1 kilometr je účtován poplatek 10Kč/1km. Maximální dojezdová vzdálenost se může měnit dle aktuální vytíženosti provozovny.

Ochranná známka & copyright

Logo Puzzle Pizza® je registrovanou ochrannou známkou a je ve výhradním vlastnictví, a tudíž je chráněno vlastnickým a autorským právem. Veškerý obsah těchto stránek, jako obrazové materiály, texty, názvy akcí a software je též majetkem ve výhradním vlastnictví.

Ochrana osobních údajů

Registrací, případně potvrzením a odesláním objednávky dáváte souhlas k tomu, aby Vámi uvedené údaje byly zpracovány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro další využití za účelem zásilkového prodeje v rámci obchodních aktivit Puzzle Pizza®

Kontakt